Konkurs Augustyny 2017 – Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Konkurs Augustyny 2017 – Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Augustyny 2017 – Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego.
Już po raz dziewiąty poznamy najlepsze zdaniem konkursowej kapituły firmy ziemi ostrowskiej. Do końca czerwca 2017 r. instytucje i organizacje gospodarcze, członkowie kapituły oraz same zainteresowane przedsiębiorstwa mogą zgłaszać kandydatury do tegorocznej Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej im. Augustyna Szamarzewskiego.
Celem konkursu jest promocja najlepszych przedsiębiorstw, oferowanych usług, wdrażanych pomysłów i technologii oraz wszelkich inicjatyw przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim i regionie.
Do IX edycji konkursu o Nagrodę Gospodarczą Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego w 2017 r. mogą zostać zgłoszone firmy mające siedzibę na terenie Ostrowa Wielkopolskiego i regionu ostrowskiego.
Firmy można zgłaszać w trzech kategoriach:

  • firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników
  • firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników
  • firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników

 
Szczegóły: http://umostrow.pl/nagroda-gospodarcza-ziemi-ostrowskiej-ix-edycja.html
Formularze zgłoszeniowe można pobrać także: w Cechu Rzemiosł Różnych, Zrzeszeniu Handlu i Usług, Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Izbie Przemysłowo Handlowej, Urzędzie Miejskim i redakcji „Naszego Rynku”.
 
Wypełnione i podpisane formularze należy przesłać (lub dostarczyć) na adres: Urząd Miejski, Biuro Promocji Miasta, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, p. 43 (parter), w terminie do 30.06.2017, tel. (62) 591-81-14, 62 58 22 464.

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top