„Kompetencje dla sektora finansowego” – nabór od 25 do 31 stycznia 2022

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

„Kompetencje dla sektora finansowego” – nabór od 25 do 31 stycznia 2022

Uwaga!!!

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach od 25 do 31 stycznia 2022 roku lub do wyczerpania alokacji
150 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Kompetencje dla sektora finansowego”
(liczy się data dostarczenia dokumentów do Operatora)

W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 5.153,41 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika.
Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 7 marca 2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 3 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje dla sektora finansowego” w pierwszej kolejności Operator/Partner udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:

  • posiadają wiodące PKD w sekcji K – 5 pkt.

  • nie korzystali ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18* – 5 pkt

  • dokonają wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt

  • dokonają jednorazowo wyboru co najmniej 2 usług z Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt

  • wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej:

    • kobiety – 2 pkt

    • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 2 pkt.

Informujemy, że dostarczenie dokumentów odbywa się za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście poprzez złożenie w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP.

Operator rozpatrzy złożone dokumenty zgłoszeniowe w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia naboru, lista rankingowa podmiotów, które zostaną skierowane do dofinansowania zostanie opublikowana najpóźniej do dnia 18.02.2022 roku.

* Oznacza to uczestnictwo przedsiębiorstwa we wsparciu rozwojowym w poprzednich rundach konkursu u operatorów wskazanych w załączniku nr 6

Więcej o projekcie „Kompetencje dla sektora finansowego”.

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top