Informacja o naborze – od 7 do 13 maja 2021 – do projektu "Kompetencje dla sektora finansowego"

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Informacja o naborze – od 7 do 13 maja 2021 – do projektu "Kompetencje dla sektora finansowego"

Uwaga!!! 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach od 7 do 13 maja 2021 roku lub do wyczerpania alokacji
200 tys. zł na refundacje usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Kompetencje dla sektora finansowego”   

W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie, tj. 5.153,41 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika.

Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 17 czerwca br.
Zgodnie z paragrafem 3 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje dla sektora finansowego” w pierwszej kolejności Operator/Partner udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:

  • posiadają wiodące PKD w sekcji K – 5 pkt.
  • nie korzystali ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18* – 5 pkt
  • dokonają wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt
  • dokonają jednorazowo wyboru co najmniej 2 usług z Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt
  • wydelegują do udziału  w usłudze rozwojowej:
    • kobiety – 2 pkt
    • osoby z orzeczeniem o stopniu  niepełnosprawności – 2 pkt.

Informujemy, że dostarczenie dokumentów odbywa się za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście poprzez złożenie w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP.
Operator rozpatrzy złożone dokumenty zgłoszeniowe w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia naboru, lista rankingowa podmiotów, które zostaną skierowane do dofinansowania zostanie opublikowana najpóźniej do dnia 31.05.2021 roku.
*Oznacza to uczestnictwo przedsiębiorstwa we wsparciu rozwojowym w poprzednich rundach konkursu u operatorów wskazanych w załączniku nr 6
Więcej o projekcie: “Kompetencje dla sektora finansowego“.

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top