Dotacje na działalność gospodarczą

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Dotacje na działalność gospodarczą

W dniu 08.09.2016 r. Stowarzyszenie OCWP podpisało w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowę na projekt dotacyjny dla mieszkańców powiatu: ostrowskiego, ostrzeszowskiego, tureckiego, i kaliskiego (dotyczy wybranych gmin).
W wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie OCWP w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 6.3.1 „Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość‟ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Biznesy robię – własna firma”, który realizowany jest od 1 września 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.
więcej informacji na temat Projektu znajdą Państwo tutaj

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top