Bezzwrotna dotacja na Twój własny biznes 23 300zł.!!!

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Bezzwrotna dotacja na Twój własny biznes 23 300zł.!!!


Od 1 maja br. Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania  Przedsiębiorczości rozpoczyna realizację projektu pod nazwą: „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”, w ramach którego osoby z terenu Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej mogą ubiegać o bezzwrotne dotacje w wysokości   23 300,00 zł na otworzenie działalności gospodarczej. Dodatkowo każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo–szkoleniowych o charakterze specjalistycznym.
Do projektu przystąpić mogą osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat i należą do jednej z grup:
– długotrwale bezrobotni, 
– o niskich kwalifikacjach,
– w wieku powyżej 50 lat,
– kobiety,
– niepełnosprawni.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu: 
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 11 60 wew. 26,
e-mail: agnieszka_poprawa@ocwp.org.pl

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top