Rusza Pożyczka Obrotowa !

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Rusza Pożyczka Obrotowa !

POŻYCZKA OBROTOWA – adresowana jest dla mikro oraz małych przedsiębiorstw działających na terenie województwa wielkopolskiego.

Środki Jednostkowej Pożyczki można przeznaczyć na finansowanie bieżących kosztów przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów (w tym podatku od towarów i usług) czy ubezpieczenie działalności. Z otrzymanych środków można również regulować składki ZUS, czy wynagrodzenia pracowników.

To przedsiębiorca decyduje na co wykorzysta otrzymane fundusze.

Więcej informacji  →  Zobacz !

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top