29.06.2018r. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w zakresie przepisów RODO

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

29.06.2018r. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w zakresie przepisów RODO

Szkolenie dofinansowane do 80 %.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy przez uczestników dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych w miejscu pracy, poprzez podniesienie świadomości pracowników w zakresie zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dodatkowo, uczestnicy szkolenia będą potrafić oceniać skutki dla ochrony danych, usuwać i korygować niezgodności oraz prowadzić rejestr przetwarzania danych osobowych.
Do prowadzenia dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych zobligowane są wszystkie podmioty, które przetwarzają dane osobowe (np. klientów, odbiorców ale również własnych pracowników),a za nieprzestrzeganie tych przepisów grożą konsekwencje finansowe i karne.
 

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top