24.01.2022r. rusza nabór do projektu Subregion kaliski inwestuje w kadry!dla pracowników przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022r.

24.01.2022r. rusza nabór do projektu Subregion kaliski inwestuje w kadry!dla pracowników przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022r.

Uwaga!!!

Nabór dla pracowników przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r.

24 stycznia 2023 r. o godzinie 9:00 rusza nabór do projektu Subregion kaliski inwestuje w kadry!

TYLKO DLA PRACOWNIKÓW PRZYBYŁYCH Z UKRAINY PO 24.02.2022r.

Do dokumentacji zgłoszeniowej należy dołączyć urzędowy dokument potwierdzający
otrzymanie numeru PESEL oraz statusu UKR
(kopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”)

 

Nabór dotyczy usług rozpoczynających się najwcześniej 20. lutego 2023 r.
(dokumentację należy złożyć najpóźniej 14. dni przed rozpoczęciem usługi)
,
a kończących się najpóźniej 31.08.2023 r.


Zapraszamy firmy, które prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 3 m-ce przed złożeniem wniosku, a także pracowników z Ukrainy, którzy pracują w minimum połowie wymiaru czasu pracy.

Obligatoryjnym dokumentem są umowy o pracę lub umowy zlecenia
wraz z drukiem ZUS ZUA.


Prosimy o zapoznanie się z taryfikatorem cen, który obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania.

W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie, tj. 5.000,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika, natomiast w przypadku usług realizowanych w formie zdalnej z limitem dofinansowania
w przeliczeniu na jednego uczestnika (w tym e-learning) 4.000,00 zł netto.

Dostarczenie dokumentów odbywa się poprzez złożenie
w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP.


Formularze niekompletne (bez wymaganych czytelnych podpisów oraz załączników) nie będą rozpatrywane.

Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia naboru w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

 

 

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top