23.02.2023 Webinarium “Jak pozyskać fundusze unijne dla Fundacji, Stowarzyszeń”

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

23.02.2023 Webinarium “Jak pozyskać fundusze unijne dla Fundacji, Stowarzyszeń”

Zastanawiasz się jak pozyskać fundusze unijne dla Fundacji, Stowarzyszenia?

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne webinarium informacyjne online ” Jak pozyskać fundusze unijne dla Fundacji, Stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej”

Cel spotkania:
Spotkanie on-line jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim, na które zapraszamy wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej, zainteresowane wsparciem finansowym w postaci niskooprocentowanej pożyczki płynnościowej oraz pożyczki misyjnej od 0% z możliwością umorzenia. Naszym celem będzie przedstawienie oferty oraz omówienie zagadnień związanych z udzieleniem pożyczki dla PES.

Dla kogo?
Dla przedstawicieli: Stowarzyszeń, Fundacji, Podmiotów Ekonomii Solidarnej, Przedsiębiorstw Społecznych, Spółdzielni Socjalnych, Spółdzielni Pracy, Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych,  Zakładów Pracy Chronionej, Jednostek Reintegracyjnych, Zakładów Aktywności Zawodowej i innych

Termin: 23.02.2023 godz: 12:00

Program:

  • Powitanie Uczestników – Marta Kaźmierczak Zastępca Prezesa Zarządu
  • Prezentacja Instrumentu Finansowego Pożyczki Płynnościowej dla PES oraz Pożyczki Misyjnej – Sławomira Baszczyńska
  • Kto może skorzystać z prezentowanych pożyczek
  • Ogólne warunki ich udzielania
  • Cel finansowania
  • Rozliczenie pozyskanych środków
  • Pytania i odpowiedzi

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszym webinarium.

Jak się zapisać?

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania. Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.Wystarczy przesłać informację o uczestnictwie na skrzynkę: pozyczki_pes@ocwp.org.pl  
E-mailem otrzymają Państwo link aktywacyjny do platformy zoom.

Liczymy na Państwa udział i zaangażowanie w to wydarzenie. Mamy nadzieje,  że przybliży  Państwu więcej informacji o korzyściach płynących z niskoprocentowych pożyczek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Serdecznie zapraszamy!

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top