16.03.2023r. nabór do projektu “Subregion kaliski inwestuje w kadry!”

16.03.2023r. nabór do projektu “Subregion kaliski inwestuje w kadry!”

Uwaga!!!
16.03.2022 r.  o godz. 8:00 wznawiamy do wyczerpania alokacji 250 tyś nabór do projektu „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”.
 

Dostarczenie dokumentów odbywa się poprzez złożenie
w pokoju nr 1 na parterze.  Jedna osoba może złożyć jeden wniosek!!!
 

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały jednoosobowe działalności niezatrudniające pracowników

Nabór dotyczy usług rozpoczynających się najwcześniej 17.04.2023 r.,
a kończących się najpóźniej 31.08.2023 r.


Zapraszamy firmy, które prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 3 m-ce przed złożeniem wniosku, a także pracowników, którzy mają co najmniej 3 miesięczny staż pracy w minimum połowie wymiaru czasu pracy.

Obligatoryjnym dokumentem są umowy o pracę lub umowy zlecenia wraz z drukiem ZUS ZUA oraz dla umów zleceń rachunki z 3 ostatnich m-cy.


Prosimy o zapoznanie się z porównywarką cen usług dostępna na stronie

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka,

która obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania.

W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie, tj. 5.000,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika, natomiast w przypadku usług realizowanych w formie zdalnej z limitem dofinansowania
w przeliczeniu na jednego uczestnika 4.000,00 zł netto.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z paragrafem 4, ust. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!” przedsiębiorstwa kierujące na usługi rozwojowe 5 pracowników i więcej, muszą wśród nich uwzględnić co najmniej 25% osób powyżej 50. roku życia.

Formularze niekompletne (bez wymaganych czytelnych podpisów oraz załączników) nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na stronie: https://ocwp.org.pl/finansowanie/dofinansowania-szkolen/subregion-kaliski-inwestuje-w-kadry/

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top