Uwaga! 7 czerwca 2023r. Ostatni nabór do projektu ,,Subregion kaliski inwestuje w kadry!”

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Uwaga! 7 czerwca 2023r. Ostatni nabór do projektu ,,Subregion kaliski inwestuje w kadry!”

Uwaga! Ostatni nabór!!!

7 czerwca 2023 r. o godzinie 8:00 wznawiamy do wyczerpania alokacji 150 tys. zł
nabór do projektu Subregion kaliski inwestuje w kadry!


Dostarczenie dokumentów odbywa się poprzez złożenie
w pokoju nr 1 na parterze.
Jedna osoba może złożyć jeden wniosek!!!

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały jednoosobowe działalności niezatrudniające pracowników.

Nabór dotyczy usług rozpoczynających się najwcześniej 05.07.2023 r.,
a kończących się najpóźniej 31.08.2023 r.


Zapraszamy firmy, które prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 3 m-ce przed złożeniem wniosku, a także pracowników, którzy mają co najmniej 3 miesięczny staż pracy w minimum połowie wymiaru czasu pracy.

Obligatoryjnym dokumentem są umowy o pracę lub umowy zlecenia wraz z drukiem ZUS ZUA oraz dla umów zleceń rachunki z 3 ostatnich m-cy.


Prosimy o zapoznanie się z porównywarką cen usług dostępną na stronie

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka,

która obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania.

W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie, tj. 5.000,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika, natomiast w przypadku usług realizowanych w formie zdalnej z limitem dofinansowania
w przeliczeniu na jednego uczestnika 4.000,00 zł netto.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z paragrafem 4, ust. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!” przedsiębiorstwa kierujące na usługi rozwojowe 5 pracowników i więcej, muszą wśród nich uwzględnić co najmniej 25% osób powyżej 50. roku życia.


Formularze niekompletne (bez wymaganych czytelnych podpisów oraz załączników) nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na stronie projektu: Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top