11.03.2021r. Webinarim "Pracownicze Plany Kapitałowe w firmie"

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

11.03.2021r. Webinarim "Pracownicze Plany Kapitałowe w firmie"


Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszym płatnym webinarium nt. “Pracownicze Plany Kapitałowe w firmie”
Webinar odbędzie w się w dniu 11.03.2021 r. w czwartek w godzinach 18:00-19:30. Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w webinarium przyjmowane są do dnia 10.03.2021 r. do godz. 10.00 (ŚRODA).
Chcesz przygotować swoją firmę na wdrożenie PPK? Szukasz informacji dotyczącej PPK? Nie wiesz
kto ma obowiązek prowadzić PPK?
To spotkanie jest właśnie dla CIEBIE!
Zapisz się na webinarium!
Celem webinarium będzie przygotowanie działów kadrowych i płacowych do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych; poszerzenie wiedzy oraz nabycie nowych umiejętności w zakresie PPK.
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na webinarium  nt. “Pracownicze Plany Kapitałowe w firmie”
Webinarium odbędzie się w czwartek, 11 marca 2021 r. w godzinach od 18:00 – 19:30 na platformie clickmeeting.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o komputerowe wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres szkolenia@ocwp.org.pl do 10 marca do godziny 10:00 (ŚRODA)
Szkolenie w promocyjnej cenie 99zł brutto do 28 lutego br.
W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.
Załączniki:
Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy PPK
Punkt Obsługi Szkoleń ONLINE:
tel.: +48 62 736 11 60
e-mail: szkolenia@ocwp.org.pl
Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia.

Pracownicze Plany Kapitałowe w firmie


Organizator:
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 11 60 wew. 26
e-mail: szkolenia@ocwp.org.pl
 
UWAGA
Treść niniejszej wiadomości może być poufna, w związku z tym przeznaczona jest ona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tej wiadomości, w związku z czym odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera. W przypadku otrzymania błędnej lub nieczytelnej informacji prosimy o kontakt.
SKRÓCONA INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej przetwarzane są przez administratora danych, którym jest Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Szkolna 24 w celu umożliwienia kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane przechowywane są przez rok od wpływu korespondencji, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym, który co do zasady wynosi 6 lat.
Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania. Pełna informacja RODO jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia znajdującej się pod adresem: www.ocwp.org.pl lub bezpośrednio pod niniejszym linkiem.

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top