Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora telekomunikacji (PKD z sekcji J – działalność telekomunikacja, tj. nr PKD 61.1; 61.2; 61.3; 61.9) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 153 z 170 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa z obszaru Polski. Łącznie w Projekcie planowane jest objęcie wsparciem 170 pracowników z 85 przedsiębiorstw, spełniających kryteria udziału w projekcie, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego wynikającego z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.