Partner w projekcie „DIOGENES Program Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji”

Partner w projekcie „DIOGENES Program Leonardo da Vinci-Transfer Innowacji” –
(Od 11/2007)
Wartość Projektu: 399 000 euro
Upowszechnienie dobrych praktyk i rozwój zdolności i umiejętności przedsiębiorczych wśród kierowników/decydentów i młodzieży. (współpraca z administracją publiczną m.in. Włochy – Arezzo.

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top