“Europejskie Doradztwo Zawodowe”

,,Europejskie Doradztwo Zawodowe” SPO RZL/1.1
(05/2006 r.-04/2007 r.)
Wartość Projektu 112 914,20 zł.
Wsparcie Projektu pilotażowego i innowacyjnego dotyczącego rozwoju doradztwa i informacji zawodowej w powiecie ostrowskim. Projekt obejmuje aktywny rozwój systemu usług doradztwa i informacji zawodowej Centrum Doradztwa Zawodowego oraz lepsze dostosowanie jego oferty usługowej do aktualnych wymogów rynku pracy oraz zapotrzebowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie ostrowskim.

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top