Bezzwrotna dotacja na Twój własny biznes

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w partnerstwie z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości  oraz Ostrowskim Parkiem Przemysłowym zaprasza do udziału w projekcie.

Od 1 maja 2017r. rozpoczyna się realizacja projektu pod nazwą: „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”, w ramach którego osoby z terenu Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej mogą ubiegać o bezzwrotne dotacje w wysokości 23 300,00 zł na otworzenie działalności gospodarczej.

Dodatkowo każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo–szkoleniowych o charakterze specjalistycznym.
 
Do projektu przystąpić mogą osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat i należą do jednej z grup:
  • długotrwale bezrobotni,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • w wieku powyżej 50 lat,
  • kobiety,
  • niepełnosprawni.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
tel. 62 736 11 60 wew. 26 lub kom. 535 523 023
e-mail: agnieszka_poprawa@ocwp.org.pl

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top