Akademia zarządzania w Administracji

Akademia zarządzania w Administracji POKL, Priorytet V, Działanie 5.2.1
(11/2008 – 10/2010)
Wartość Projektu: 871 446,71 zł)
Szkolenia dla 200 przedstawicieli kadry kierowniczej z urzędów gmin i miast z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich wielkopolski (współpraca z administracją publiczną – gmina Odolanów).

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top