Uwaga! Nabór do projektu „Subregion kaliski inwestuje w kadry”

Uwaga!!! Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 25 maja do 2 czerwca 2020 lub do wyczerpania alokacji 200 tys. zł na refundacje usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: Subregion kaliski inwestuje w kadry!   W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 4.100,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika. Z powodu stanu epidemii usługi rozwojowe podlegające dofinansowaniu mogą być także realizowane w formie zdalnej z limitem dofinansowania w przeliczeniu na jednego uczestnika (w tym e-learning) 3.000,00 zł netto. Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 16 czerwca br. Zwracamy uwagę, […]