Pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

  • Pomożemy w przygotowaniu wniosku
  • Zrealizujemy szkolenie w elastycznym terminie
  • Sprawdzimy w jakim stopniu przysługuje dofinansowanie

Zadzwoń do nas jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem tel. kom. 733 002 552 lub 62 736 11 60   wew. 20

Przeprowadzamy szkolenia  dzięki wyspecjalizowanej kadrze, jednocześnie posiadamy:

  • wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez WUP pod numerem 2.30/00146/2017 Rok powstania Instytucji Szkoleniowej 2003 r.
  • Certyfikat: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
  • Akredytację Kuratorium Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach  pozaszkolnych , o której mowa w art. 686 ustawy z dnia  7 września 1991 o systemie oświaty (DZ.U z 2015 r poz. 2156 oraz z 2016 r. pozycja 35, 64,195, 668 i 1010)