Stowarzyszenie OCWP w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. oraz Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.3.2 „Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO‟ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą ,,Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy” realizowany od 1 maja 2017r. do 31 marca 2019r.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU