„Szansa OK.” SPO RZL/1.6
(05/2006 r. – 10/2006 r.)
Wartość Projektu: 111 504,88 zł
Projekt szkoleniowy dla 24 kobiet bezrobotnych.