Subregion kaliski inwestuje w kadry! (2020-23) – OCWP

Subregion kaliski inwestuje w kadry! (2020-23)

Do udziału w projekcie zapraszamy sektor MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją Unii Europejskiej), które prowadzą swoją działalność na terenie subregionu kaliskiego.