“Sieć Biur Informacji Społecznej (BIS)”
(01-10/2008 r.)
Wartość 44 602 euro.
Celem Projektu był rozwój poradnictwa obywatelskiego oraz rzecznictwa interesów wobec instytucji administracji publicznej i samorządowej a także systemu wymiaru sprawiedliwości, w celu podwyższenia świadomości prawnej obywateli; a także zapobieganie zjawisku wykluczenia informacyjnego mieszkańców powiatu ostrowskiego, ostrzeszowskiego i krotoszyńskiego, poprzez udostępnianie i propagowanie dostępu do informacji i specjalistycznej wiedzy poprzez powszechny dostęp do Internetu.