Rynek pracy silny kadrą POKL Priorytet VI Działanie 6.1.1
(03/2010-01/2011)
Szkolenie dla instytucji rynku pracy z południowej wielkopolski. Projekt szkoleniowy dla 72 pracowników instytucji rynku pracy.