„Miękkie lądowanie” SPO RZL/1.3
(03-07/2005 r.)
Wartość Projektu: 134 454,23 zł
Szkolenia zawodowe dla 70 osób z zakładów restrukturyzowanych z powiatu ostrowskiego (Fabryka WAGON).