„Lokalne inicjatywy społeczne kobiet z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich” POKL, Priorytet VII, Działanie 7.3
WUP Łódź (od 03/2009)
Wartość Projektu: 49 997,46 zł
Szkolenia aktywizacyjne i komputerowe dla 20 bezrobotnych kobiet z gminy Błaszki, Goszczanów.