Kwalifikacje na wysokim standardzie – POKL Priorytet VIII, Działanie 8.1.1
(2/2011-10/2012)
Wartość Projektu 1 169 229,74 zł
Szkolenie dla 240 pracowników MSP w Wielkopolsce.