Kobiety z inicjatywą POKL Priorytet VII, Działanie 7.3
(02-07/2010 r.)
Szkolenia dla bezrobotnych kobiet z powiatu milickiego – woj. dolnośląskie zagrożonych wykluczeniem społecznym