Kobieta zawsze aktywna POKL/Priorytet VI, Działanie 6.3
WUP Poznań
(10/2009 – 03/2010)
Szkolenie aktywizacyjne i komputerowe dla 40 bezrobotnych kobiet z gminy Odolanów i Ostrów Wlkp. zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współpraca z administracją publiczną – gmina Odolanów