Kobieta za sterem POKL Priorytet VI, Działanie 6.3
(04-09/2010r.)
Szkolenie dla bezrobotnych kobiet z gminy Sieroszewice zagrożonych wykluczeniem społecznym