Do udziału w projekcie zapraszamy :

osoby bezrobotne i bierne zawodowo;

osoby powyżej 30 roku życia;

mieszkańców województwa łódzkiego.

Szczegóły projektu