Kompetencje dla sektora telekomunikacji

Kompetencje dla sektora telekomunikacji

Projekt “Kompetencje dla sektora telekomunikacji” Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora telekomunikacji (PKD z sekcji J – działalność telekomunikacja, tj. nr PKD 61.1; 61.2; 61.3; 61.9) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. więcej…

Akademia kompetencji sektora finansowego

Akademia kompetencji sektora finansowego

Projekt “Akademia kompetencji sektora finansowego” Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora finansowego (PKD K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. więcej…

Projekt „Kompetencje dla sektora finansowego” mający na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii – COVID-19

Projekt „Kompetencje dla sektora finansowego” mający na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii – COVID-19

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o. zapraszają właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora finansowego (PKD K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 100 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora finansowego i ubezpieczeniowego z obszaru Polski, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego wynikającego z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

“Senior z pasją”

“Senior z pasją”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014– 2020   Przedmiotem projektu „Senior z pasją” jest utworzenie Klubu Seniora na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn, dla osób 65+. Celem projektu jest wzrost poziomu korzystania z usług społecznych wśród 60 osób powyżej 65 roku życia, które są niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia, zamieszkujących na terenie Gminy Stawiszyn w województwie wielkopolskim w okresie XII.2018 – XII 2020. W ramach Klubu Seniora będą odbywać się warsztaty tematyczne tj. społeczne, artystyczne, prozdrowotne czy gimnastyczne. Zostaną także zorganizowane wyjazdy kulturalne dla se1niorów. Szczegółowe informację na temat projektu → http://stawiszyn.pl/strona/klub-seniora-2/

Własna firma jako przepis na sukces zawodowy

Własna firma jako przepis na sukces zawodowy

Stowarzyszenie OCWP w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. oraz Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.3.2 „Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO‟ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą ,,Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy” realizowany od 1 maja 2017r. do 31 marca 2019r.