Pozyskiwanie środków unijnych dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020

pisanie-wnioskow

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie pozyskiwania dotacji oraz instrumentów zwrotnych (pożyczki) na otwarcie i rozwój firm w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2010.

Pozyskujemy dla Państwa dotacje unijne i pozadotacyjne instrumenty inżynierii finansowej na określony cel – począwszy od pomysłu, poprzez przygotowanie i złożenie stosownej dokumentacji, aż po prowadzenie Projektu. Po uzyskaniu środków unijnych w postaci dotacji lub instrumentów zwrotnych (pożyczki) rozliczenie środków otrzymanych w ramach Projektu UE.

Pomagamy w:

  • sporządzeniu wniosku o dofinansowanie/pożyczkę unijną;
  • przygotowaniu biznesplanu i prognoz finansowych;
  • przygotowaniu kompletnej dokumentacji do wniosku;
  • rozliczeniu środków uzyskanych w ramach Projektu UE.
  • pisanie biznesplanu, wniosków pożyczkowych

Koncentrujemy się na pozyskiwaniu dofinansowania z programów unijnych: POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój), WRPO (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny), dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy oraz instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatyw dla sektora MŚP.