ZAPYTANIA OFERTOWE

w ramach projektu: „Młodzi, zdolni, aktywni!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 1: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, realizowany przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości na podstawie Umowy nr POWR.01.04.00-00-0070/18-00 zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WYNAJMU SALI NA ZAJĘCIA O CHARAKTERZE INDYWIDUALNYM, GRUPOWYM W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU (data publikacji zapytania: 20.05.2019r.) 

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal szkoleniowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim, na realizację szkoleń grupowych w celu realizacji projektu w ramach projektu: „Młodzi, zdolni, aktywni!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 1: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, realizowany przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości na podstawie Umowy nr POWR.01.04.00-00-0070/18-00 zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

  • Zapytanie ofertowe: Pobierz PDF
  • Formularz oferty: Pobierz PDF

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wynajmu minimum jednej sali na spotkania z mentorem o charakterze indywidualnym, położonych w Ostrowie Wielkopolskim, w celu realizacji projektu w ramach projektu: „Młodzi, zdolni, aktywni!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 1: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, realizowany przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości na podstawie Umowy nr POWR.01.04.00-00-0070/18-00 zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

  • Zapytanie ofertowe: Pobierz Plik PDF
  • Formularz oferty: Pobierz Plik PDF