ZAPYTANIA OFERTOWE

w ramach projektu: „Biznesy robię – własna firma”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w Działaniu 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. realizowanego przez Zamawiającego w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.06.03.01-30-0053/15:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ DORADCZĄ O CHARAKTERZE SPECJALISTYCZNYM W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU – FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE NA ROZWÓJ FIRMY

  (data publikacji zapytania: 8.02.2017 r.)

  Pliki do pobrania:

  Zapytanie ofertowe (PDF)
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór formularz oferty (DOC)
  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie potwierdzenie spełniania warunków (DOC)

 2. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ DORADCZĄ O CHARAKTERZE SPECJALISTYCZNYM W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU – DORADZTWO PRAWNE 

  (data publikacji zapytania: 8.02.2017 r.)

  Pliki do pobrania:

  Zapytanie ofertowe (PDF)
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór formularz oferty (DOC)
  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie potwierdzenie spełniania warunków (DOC)