Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020

 

 

27 listopada 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Numer zapytania: AAZ/SP/1

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników projektu w ramach projektu: „Akademia Aktywności Zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia; Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0137/19-00. Usługa wynajmu sali skierowana jest do 60 osób w podziale na 6 grup obejmujących 10 Uczestników projektu każda. Oferent może złożyć ofertę dla każdej grupy.

Zapytanie ofertowe | Pobierz PDF
Formularz ofertowy wraz z załącznikami |Pobierz DOC

Termin składania ofert upływa 4 grudnia 2020r o godzinie 16:00.

 

4 listopada 2020r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników projektu w ramach projektu: „Akademia aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Działaniu 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0137/19-00.  Usługa cateringowa skierowana jest do 60 osób w podziale na 6 grup obejmujących 10 Uczestników projektu każda. Oferent może złożyć ofertę dla każdej grupy.

Zapytanie ofertowe | Pobierz PDF

 

30 października 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Numer zapytania: AAZ/SD/2

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników projektu w ramach projektu: „Akademia Aktywności Zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia; Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0137/19-00. Usługa wynajmu sali skierowana jest do 60 osób w podziale na 6 grup obejmujących 10 Uczestników projektu każda. Oferent może złożyć ofertę dla każdej grupy.

→ Zapytanie ofertowe | Pobierz PDF
→ Formularz ofertowy wraz z załącznikami | Pobierz DOC

Termin składania ofert upływa 6 listopada 2020r o godzinie 16:00.

 

30 października 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ DORADCY ZAWODOWEGO O CHARAKTERZE GRUPOWYM I INDYWIDUALNYM W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Numer zapytania: AAZ/DOR/2

Przedmiotem zamówienia jest usługa Doradcy zawodowego o charakterze indywidualnym i grupowym (CPV 85312320-8) w ramach projektu: „Akademia aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Działaniu 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0137/19-00.

→ Zapytanie ofertowe | Pobierz PDF
→ Formularz ofertowy wraz z załącznikami | Pobierz DOC

Termin składania ofert upływa 6 listopada 2020r o godzinie 16:00.

 

7 października 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA BADAŃ LEKARSKICH W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Przedmiotem zamówienia jest usługę przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń oraz staży zawodowych w ramach projektu „Akademia aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Działaniu 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy
o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0137/19-00.

Zapytanie ofertowe | Pobierz PDF
Załączniki | Pobierz DOC

Termin składania ofert upływa 13 października 2020r o godzinie 16:00.

 

28 września 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ POŚREDNIKA PRACY W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Przedmiotem zamówienia jest usługa Pośrednictwa Pracy o charakterze indywidualnym (CPV 80500000-9) w ramach projektu: „„Akademia aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Działaniu 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0137/19-00.

Zapytanie ofertowe | Pobierz PDF
Załączniki | Pobierz DOC

Termin składania ofert upływa 07 października 2020r o godzinie 16:00.

 

16 lipca 2020r.    Postępowanie unieważnione !

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ POŚREDNIKA PRACY W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Przedmiotem zamówienia jest usługa Pośrednictwa Pracy o charakterze indywidualnym (CPV 80500000-9) w ramach projektu: „„Akademia aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Działaniu 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0137/19-00.

Zapytanie ofertowe | Pobierz PDF

Termin składania ofert upływa 29 lipca 2020r o godzinie 16:00.

 

16 lipca 2020r.     Postępowanie unieważnione !

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ DORADCY ZAWODOWEGO O CHARAKTERZE GRUPOWYM I INDYWIDUALNYM W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Numer zapytania: AAZ/DOR/2

Przedmiotem zamówienia jest usługa Doradcy zawodowego o charakterze indywidualnym i grupowym (CPV 85312320-8) w ramach projektu: „Akademia aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Działaniu 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0137/19-00.

→ Zapytanie ofertowe | Pobierz PDF

Termin składania ofert upływa 24 lipca 2020r o godzinie 16:00.

 

01 lipca 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników projektu w ramach projektu: „Akademia Aktywności Zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia; Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0137/19-00. Usługa wynajmu sali skierowana jest do 60 osób w podziale na 6 grup obejmujących 10 Uczestników projektu każda. Oferent może złożyć ofertę dla każdej grupy.

→ Zapytanie ofertowe | Pobierz PDF
→ Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami | Pobierz DOC

Termin składania ofert upływa 8 lipca 2020r o godzinie 16:00.

22 czerwca 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ DORADCY ZAWODOWEGO O CHARAKTERZE GRUPOWYM I INDYWIDUALNYM W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Numer zapytania: AAZ/DOR/1

Przedmiotem zamówienia jest usługa Doradcy zawodowego o charakterze indywidualnym i grupowym (CPV 85312320-8) w ramach projektu: „Akademia aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Działaniu 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0137/19-00.

→ Zapytanie ofertowe | Pobierz PDF
→ Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami | Pobierz DOC | Pobierz PDF

Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2020r o godzinie 16:00.