Kodeks Postępowania Etycznego zawiera szereg zasad dotyczących Postępowania Pracowników OCWP do których należą: praworządność, bezstronność, profesjonalizm,odpowiedzialność, jawność itd.

Więcej na temat Kodeksu znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Kodeks Postępowania Etycznego | Pobierz plik