Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo!
Informujemy, że na podstawie par. 4, punkt 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
„Subregion kaliski inwestuje w kadry!” Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zamyka rekrutację do udziału w projekcie.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają:

Właścicieli, kadrę zarządzającą oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu kaliskiego

do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Usługi podlegające refundacji:

 • Szkoleniowe: szkolenia, doradztwo, e-learning, usługa o charakterze zawodowym, studia podyplomowe
 • Doradcze: doradztwo, coaching, mentoring.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa -50%

 Dodatkowe 20% dla:

 • przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • pracowników powyżej 50 roku życia
 • pracowników o niskich kwalifikacjach
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji

UWAGA! Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% wartości usługi.

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę wynosi maksymalnie 5.000,00 zł, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

Jak skorzystać z dofinansowania?

 • Zapoznaj się z Bazą Usług Rozwojowych (uslugirozwojowe.parp.gov.pl)

i wskaż usługę, która Cię interesuje

 • Podpisz umowę z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości lub Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Operatorem/Partnerem) i otrzymaj ID wsparcia
 • Skorzystaj z wybranej usługi i opłać fakturę
 • Otrzymaj zwrot od 50 do maksymalnie 80% poniesionych kosztów

Okres trwania Projektu

1 marca 2017 r. – 29 lutego 2020 r.

Rekrutacja:

Rekrutacja do Projektu ma charakter ciągły i trwa przez cały okres realizacji Projektu lub do czasu osiągniecia zaplanowanej liczby Uczestników, tj. 793 MMŚP (w tym 759 mikroprzedsiębiorstw, 27 małych przedsiębiorstw, 7 średnich przedsiębiorstw) oraz 2377 pracowników MMŚP, lub do czasu wyczerpania limitu środków na realizację usług rozwojowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku dużego zainteresowania Projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może przybrać charakter zamknięty.

 Gdzie się zgłosić?

 • Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz, tel. 62 765 60 55, sekretariat@kip.kalisz.pl
 • Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego – Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24,  63-400 Ostrów Wielkopolski (+48) 62 736 11 60 wew. 28,  monika_krakowska@ocwp.org.plocwp@ocwp.org.pl

UWAGA! Formularze zgłoszeniowe należy składać co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia!

Serdecznie zapraszamy!

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top