Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym – konferencja

Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym – konferencja

W dniu 5 października 2016 r. Stowarzyszenie OCWP uczestniczyło w konferencji pn. “Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, która odbyła się w Pałacu Tłoknia w Tłokini Kościelnej. Patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Kalisza, Minister Rozwoju oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Dotacje na działalność gospodarczą

Dotacje na działalność gospodarczą

W dniu 08.09.2016 r. Stowarzyszenie OCWP podpisało w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowę na projekt dotacyjny dla mieszkańców powiatu: ostrowskiego, ostrzeszowskiego, tureckiego, i kaliskiego (dotyczy wybranych gmin). W wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie OCWP w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 6.3.1 „Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość‟ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Biznesy robię – własna firma”, który realizowany jest od 1 września 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r. więcej informacji na temat Projektu znajdą Państwo tutaj

Wyjazdy zagraniczne dla przedstawicieli NGO i JST

Wyjazdy zagraniczne dla przedstawicieli NGO i JST

„Polityki publiczne europejskiej jakości” Bezpłatny 5 dniowy staż za granicą – oferta dla JST i NGO Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa) wraz partnerami realizuje projekt pn.„Polityki publiczne europejskiej jakości”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oraz jakości i efektywności działania pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie:współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych lub osoby. W ramach projektu organizujemy bezpłatne śr. 5 dniowe wyjazdy zagraniczne. Osoby, które wezmę udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbycie wizyty studyjnej/ mini stażu u jednego z partnerów zagranicznych. Uczestnicy/czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieliły możliwość poznać […]

Giełda Produktów Finansowych w Poznaniu 17 maja 2016 r.

Giełda Produktów Finansowych w Poznaniu 17 maja 2016 r.

W dniu 17 maja 2016 r. odbyła się konferencja “Giełda Produktów Finansowych JEREMIE – środki na rozwój dla wielkopolskich przedsiębiorców”. Spotkanie dedykowane było przedsiębiorcom poszukującym alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności. Gościem specjalnym wydarzenia był Jerzy Engel. Więcej informacji na temat spotkania znajdą Państwo na stronie www.jeremie.com.pl