Przyznane środki na rozwój w ramach JEREMIE dla województwa wielkopolskiego

Przyznane  środki na rozwój w ramach JEREMIE dla województwa wielkopolskiego

Pragniemy poinformować, że działając w ramach konsorcjum ze Stowarzyszeniem Ostrzeszowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości udało nam się zdobyć kolejne środki na udzielanie pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego. Maksymalna kwota pożyczki do 100 000,00 zł                                                                       Zapraszamy ! Więcej informacji po 25 września 2017r.

PRACA W NIEMCZECH DLA OBYWATELI POLSKI

PRACA W NIEMCZECH DLA OBYWATELI POLSKI

AGENCJA PRACY OCWP Sp. z o.o. ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-280-25-59, KRS: 0000666552 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Spółki: 45 000 zł Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 16015 PRACA W  NIEMCZECH  DLA OBYWATELI POLSKI  !!! POSZUKUJEMY: Monterów instalacji sanitarnych Elektryków Malarzy/Tapeciarze WYMAGAMY: Znajomości języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym posiadanie własnego auta Doświadczenia w danym zawodzie OFERUJEMY: 10/11€ Netto na godzinę .Pracodawca organizuje i opłaca zakwaterowanie pracownika. Opiekę polskojęzycznych dysponentów Dla osób posiadających własny nocleg mamy ofertę 13/14€ Netto na godzinę Osoby rekrutujące: Iwona Szymczak lub Agnieszka Golembka tel. 733002552 CV należy  wysłać na e-mail :agencjapracy@ocwp.org.pl lub  […]

UWAGA Pracodawcy i Osoby Bezrobotne! Nabór wniosków na refundację wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

UWAGA Pracodawcy i Osoby Bezrobotne!   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim dysponuje środkami rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 251 tysięcy zł., na realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Programy skierowane są do: – osób długotrwale bezrobotnych czyli pozostających bez zatrudnienia ponad 12 miesięcy, – osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskiego powiatu ostrowskiego. W ramach programów realizowane będzie zadanie: Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy poprzez zwrot kosztów utworzonego stanowiska pracy za zatrudnienie osoby bezrobotnej Od 3 lipca 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza otwarty nabór wniosków na doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy (do wyczerpania limitu środków na zadaniu).   Chętnych pracodawców do tworzenia nowych […]

Spotkanie informacyjne dla firm szkoleniowych dotyczące Bazy Usług Rozwojowych, 4 lipca 2017 r.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają przedstawicieli firm szkoleniowych na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Bazy Usług Rozwojowych, które odbędzie się w dniu 4 lipca 2017 r. w siedzibie Fundacji przy ul. Częstochowskiej 25 w Kaliszu, o godz. 11:30-13:15. Celem spotkania jest przedstawienie informacji na temat systemu finansowania usług rozwojowych oraz omówienie podstawowych funkcjonalności i regulaminu Bazy Usług Rozwojowych. Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Wpis podmiotu szkoleniowego do Bazy zapewnia realizację […]

Konkurs Augustyny 2017 – Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego

Konkurs Augustyny 2017 – Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Augustyny 2017 – Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego. Już po raz dziewiąty poznamy najlepsze zdaniem konkursowej kapituły firmy ziemi ostrowskiej. Do końca czerwca 2017 r. instytucje i organizacje gospodarcze, członkowie kapituły oraz same zainteresowane przedsiębiorstwa mogą zgłaszać kandydatury do tegorocznej Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej im. Augustyna Szamarzewskiego. Celem konkursu jest promocja najlepszych przedsiębiorstw, oferowanych usług, wdrażanych pomysłów i technologii oraz wszelkich inicjatyw przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim i regionie. Do IX edycji konkursu o Nagrodę Gospodarczą Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego w 2017 r. mogą zostać zgłoszone firmy mające siedzibę na terenie Ostrowa Wielkopolskiego […]

Bezzwrotna dotacja na Twój własny biznes 23 300zł.!!!

Od 1 maja br. Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania  Przedsiębiorczości rozpoczyna realizację projektu pod nazwą: „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”, w ramach którego osoby z terenu Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej mogą ubiegać o bezzwrotne dotacje w wysokości   23 300,00 zł na otworzenie działalności gospodarczej. Dodatkowo każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo–szkoleniowych o charakterze specjalistycznym. Do projektu przystąpić mogą osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat i należą do jednej z grup: – długotrwale bezrobotni,  – o niskich kwalifikacjach, – w wieku powyżej 50 lat, – kobiety, – niepełnosprawni. Serdecznie zapraszamy do kontaktu:  Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 736 11 […]

Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają: Właścicieli, kadrę zarządzającą oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu kaliskiego do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Usługi podlegające refundacji: Szkoleniowe: szkolenia, doradztwo, e-learning, usługa o charakterze zawodowym, studia podyplomowe Doradcze: doradztwo, coaching, mentoring. Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: mikroprzedsiębiorstwa – 80% małe przedsiębiorstwa – 70% średnie przedsiębiorstwa -50%  Dodatkowe 20% dla: przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje pracowników powyżej 50 roku życia […]