“Akademia kompetencji sektora finansowego” – nabór od 19.05.2022

“Akademia kompetencji sektora finansowego” – nabór od 19.05.2022

Uwaga!!! Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 19.05.2022 od godz. 8:00 do 25.05.2022 do godz. 16:00 lub do wyczerpania alokacji 150 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Akademia kompetencji sektora finansowego” W przypadku usług rozwojowych obowiązują następujące limity tj. 11.832,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo oraz 5.916 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika. Przedsiębiorstwo oddelegowuje do udziału w projekcie pracowników, którzy mogą skorzystać z max. 3 usług rozwojowych. Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 13 czerwca br. W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy: posiadają wiodące PKD w sekcji K – 5 […]

Nabór od 18 maja 2022 r. do projektu “Subregion kaliski inwestuje w kadry!”

Nabór od 18 maja 2022 r. do projektu “Subregion kaliski inwestuje w kadry!”

Uwaga!!! 18 maja 2022 r., o godzinie 8:00 wznawiamy nabór do projektu Subregion kaliski inwestuje w kadry! Nabór dotyczy usług rozpoczynających się najwcześniej 27.06.2022 r. Zapraszamy firmy, które prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 6 m-cy przed złożeniem wniosku, a także pracowników, którzy mają co najmniej 3 miesięczny staż pracy w minimum połowie wymiaru czasu pracy. Obligatoryjnym dokumentem są umowy o pracę lub umowy zlecenia wraz z drukiem ZUS ZUA oraz dla umów zleceń rachunki z 3 ostatnich m-cy. Zmiana w zakresie kwot dofinansowania! Prosimy o zapoznanie się z taryfikatorem cen, który obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania. W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, […]

Nabór od 11.04.2022 do projektu „Akademia Menadżera MMŚP kompetencje cyfrowe”

Nabór od 11.04.2022 do projektu „Akademia Menadżera MMŚP kompetencje cyfrowe”

Uwaga!!! Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 11.04.2022 od godz. 9:00 do 19.04.2022 do godz. 15:00 lub do wyczerpania alokacji 750 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Akademia Menadżera MMŚP kompetencje cyfrowe” Do udziału w projekcie zapraszamy właścicieli, kadrę kierowniczą oraz kadrę, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze. Kwota wsparcia wynikająca z Projektu, przypadająca na Przedsiębiorcę, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio: mikroprzedsiębiorstwo – nie więcej niż 3 600,00 zł na Analizę (max 18 godzin) oraz nie więcej niż 32 200,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 35 800 zł. małe przedsiębiorstwo – nie więcej niż 4 600,00 zł […]

Informacja o naborze od 29 marca do 4 kwietnia 2022 do “Kompetencje dla sektora finansowego”

Informacja o naborze od 29 marca do 4 kwietnia 2022 do “Kompetencje dla sektora finansowego”

Uwaga!!! Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 29 marca do 4 kwietnia 2022 roku lub do wyczerpania alokacji 200 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Kompetencje dla sektora finansowego” (liczy się data dostarczenia dokumentów do Operatora) W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 5.153,41 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika. Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 4 maja 2022 roku. Zgodnie z paragrafem 3 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje dla sektora finansowego” w pierwszej kolejności Operator/Partner udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy: […]

Nabór do projektu “Subregion kaliski inwestuje w kadry!” od 16 marca 2022

Nabór do projektu “Subregion kaliski inwestuje w kadry!” od 16 marca 2022

Uwaga!!! 16 marca 2022 r., o godzinie 8:00 wznawiamy nabór do projektu Subregion kaliski inwestuje w kadry! Nabór dotyczy usług rozpoczynających się najwcześniej 20.04.2022 r. Uwaga, zmiana regulaminu! Zapraszamy firmy, które prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 6 m-cy przed złożeniem wniosku, a także pracowników, którzy mają co najmniej 3 miesięczny staż pracy w minimum połowie wymiaru czasu pracy. Obligatoryjnym dokumentem są umowy o pracę lub umowy zlecenia wraz z drukiem ZUS ZUA oraz dla umów zleceń rachunki z 3 ostatnich m-cy. Dostarczenie dokumentów odbywa się poprzez złożenie w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP. Formularze niekompletne (bez wymaganych czytelnych podpisów oraz załączników) nie będą rozpatrywane. Uwaga! Prosimy o zapoznanie się […]

Nabór od 18 lutego do projektu “Akademia kompetencji sektora finansowego”

Nabór od 18 lutego do projektu “Akademia kompetencji sektora finansowego”

Uwaga!!!  Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 18.02.2022 od godz. 8:00 do 24.02.2022 do godz. 16:00 lub do wyczerpania alokacji 150 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Akademia kompetencji sektora finansowego”  W przypadku usług rozwojowych obowiązują następujące limity tj. 11.832,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo oraz 5.916 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika.  Przedsiębiorstwo oddelegowuje do udziału w projekcie pracowników, którzy mogą skorzystać z max. 3 usług rozwojowych. Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 14 marca br. W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:  posiadają wiodące PKD w sekcji K – 5 […]

„Kompetencje dla sektora finansowego” – nabór od 25 do 31 stycznia 2022

„Kompetencje dla sektora finansowego” – nabór od 25 do 31 stycznia 2022

Uwaga!!! Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 25 do 31 stycznia 2022 roku lub do wyczerpania alokacji 150 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Kompetencje dla sektora finansowego” (liczy się data dostarczenia dokumentów do Operatora) W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 5.153,41 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika. Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 7 marca 2022 roku. Zgodnie z paragrafem 3 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje dla sektora finansowego” w pierwszej kolejności Operator/Partner udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy: posiadają […]