„Akademia kompetencji sektora finansowego” – nabór od 29 września do 5 października

„Akademia kompetencji sektora finansowego” – nabór od 29 września do 5 października

Uwaga!!! Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 29 września do 5 października 2021 roku lub do wyczerpania alokacji 250 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Akademia kompetencji sektora finansowego” W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 11.832,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo oddelegowuje do udziału w projekcie pracowników, którzy mogą skorzystać z max. 3 usług rozwojowych. Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 20 października br. W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy: posiadają wiodące PKD w sekcji K – 5 pkt. nie korzystali […]

Kompetencje dla sektora telekomunikacji – nabór od 27 września do 3 października

Uwaga!!!  Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 27 września do 3 października 2021 roku lub do wyczerpania alokacji 250 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Kompetencje dla sektora telekomunikacji”  W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 6.168,00 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz 12.336,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo.  Przedsiębiorstwo może oddelegować do udziału w projekcie max. 2 osoby, każda z nich może skorzystać z 1 usługi rozwojowej. Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 15 października br. W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:  […]

“Subregion kaliski inwestuje w kadry!” – nabór od 23 września

Uwaga!!! 23 września br., o godzinie 8:00 wznawiamy nabór do projektu Subregion kaliski inwestuje w kadry! Nabór dotyczy usług rozpoczynających się najwcześniej 1 grudnia br. Dostarczenie dokumentów odbywa się poprzez złożenie w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP. Formularze niekompletne (bez wymaganych czytelnych podpisów oraz załączników) nie będą rozpatrywane. Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z taryfikatorem cen, który obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania. W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 4.100,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika. Z powodu stanu epidemii usługi rozwojowe podlegające dofinansowaniu mogą być także realizowane w formie zdalnej z limitem dofinansowania w przeliczeniu na jednego uczestnika (w […]

Wnioski do projektu „Kompetencje dla sektora finansowego” – od 2 do 8 września 2021

Wnioski do projektu „Kompetencje dla sektora finansowego” – od 2 do 8 września 2021

Uwaga!!! Szanowni Państwo informujemy, że w dniach od 2 do 8 września 2021 roku lub do wyczerpania alokacji 150 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Kompetencje dla sektora finansowego” (liczy się data dostarczenia dokumentów do Operatora) W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 5.153,41 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika. Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 11 października br. Zgodnie z paragrafem 3 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje dla sektora finansowego” w pierwszej kolejności Operator/Partner udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy: posiadają wiodące […]

Nabór do projektu EduAkcja w podregionie kaliskim – 12-19 sierpnia 2021

Nabór do projektu EduAkcja w podregionie kaliskim – 12-19 sierpnia 2021

UWAGA! Szanowni Państwo, Informujemy, że od 12 sierpnia br. od godziny 8:00 do 19 sierpnia br. do godziny 15:00 otwieramy nabór do projektu „EduAkcja w podregionie kaliskim” skierowanego do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zamieszkujących lub pracujących w powiecie ostrowskim, ostrzeszowskim, krotoszyńskim i kępińskim. W przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru. Usługi, na które uczestnik projektu stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 20 września 2021 i kończyć najpóźniej do 28 lutego 2022. Poziom dofinansowania dla osób bezrobotnych wynosi do 95 %, a dla osób pracujących do 85%. Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla uczestnika projektu wynosi max […]

Zaproszenie na webinarium „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”

Zaproszenie na webinarium „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium pn. „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”, które Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. organizuje wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie,  Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Funduszem Regionu Wałbrzyskiego, Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA oraz Kancelarią Rachunkową DENUMERATIO związaną z Izbą Gospodarcza Północnej Wielkopolski. Wydarzenie  odbędzie się 6 lipca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:30, na platformie YouTube. Celem spotkania jest przedstawienie przedsiębiorcom z województwa wielkopolskiego aktualnie dostępnych instrumentów finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Spotkanie będzie dobrą okazją do zapoznania się z produktami finansowymi dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego tj.: Pożyczka Ekspansja – produkt finansowy umożliwiający uzyskanie lub wzmocnienie potencjału […]

Nabór do projektu “Subregion kaliski inwestuje w kadry!” – od 21 czerwca 2021

Nabór do projektu “Subregion kaliski inwestuje w kadry!” – od 21 czerwca 2021

Uwaga!!!  21 czerwca br., o godzinie 8:00 wznawiamy nabór do projektu Subregion kaliski inwestuje w kadry! Nabór dotyczy usług rozpoczynających się najwcześniej 13 września br. Dostarczenie dokumentów odbywa się poprzez złożenie w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP. Formularze niekompletne (bez wymaganych czytelnych podpisów oraz załączników) nie będą rozpatrywane. Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z taryfikatorem cen, który obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania. W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 4.100,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika. Z powodu stanu epidemii usługi rozwojowe podlegające dofinansowaniu mogą być także realizowane w formie zdalnej z limitem dofinansowania w przeliczeniu na jednego uczestnika 3.000,00 […]

Nabór do projektu “EduAkcja w podregionie kaliskim” – 19-26 maja 2021

Nabór do projektu “EduAkcja w podregionie kaliskim” – 19-26 maja 2021

UWAGA!  Szanowni Państwo,  Informujemy, że od 19 maja do 26 maja 2021 od godziny 8:00 rozpoczynamy nabór do projektu „EduAkcja w podregionie kaliskim”.  W przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru. Ten projekt skierowany jest do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zamieszkujących lub pracujących w powiecie ostrowskim, ostrzeszowskim, krotoszyńskim i kępińskim. Poziom dofinansowania dla osób bezrobotnych wynosi  do 95 % a dla osób pracujących do 85%. Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla uczestnika projektu wynosi max 3500 zł netto. Szkolenia muszą znajdować się w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz kończyć się zdobyciem kwalifikacji, co będzie potwierdzone zdanym egzaminem. Prosimy aby wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny wraz […]