„Akademia kompetencji sektora finansowego” – nabór od 29 września do 5 października

„Akademia kompetencji sektora finansowego” – nabór od 29 września do 5 października

Uwaga!!! Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 29 września do 5 października 2021 roku lub do wyczerpania alokacji 250 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Akademia kompetencji sektora finansowego” W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 11.832,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo oddelegowuje do udziału w projekcie pracowników, którzy mogą skorzystać z max. 3 usług rozwojowych. Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 20 października br. W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy: posiadają wiodące PKD w sekcji K – 5 pkt. nie korzystali […]

Kompetencje dla sektora telekomunikacji – nabór od 27 września do 3 października

Uwaga!!!  Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 27 września do 3 października 2021 roku lub do wyczerpania alokacji 250 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Kompetencje dla sektora telekomunikacji”  W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 6.168,00 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz 12.336,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo.  Przedsiębiorstwo może oddelegować do udziału w projekcie max. 2 osoby, każda z nich może skorzystać z 1 usługi rozwojowej. Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 15 października br. W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:  […]

“Subregion kaliski inwestuje w kadry!” – nabór od 23 września

Uwaga!!! 23 września br., o godzinie 8:00 wznawiamy nabór do projektu Subregion kaliski inwestuje w kadry! Nabór dotyczy usług rozpoczynających się najwcześniej 1 grudnia br. Dostarczenie dokumentów odbywa się poprzez złożenie w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP. Formularze niekompletne (bez wymaganych czytelnych podpisów oraz załączników) nie będą rozpatrywane. Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z taryfikatorem cen, który obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania. W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 4.100,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika. Z powodu stanu epidemii usługi rozwojowe podlegające dofinansowaniu mogą być także realizowane w formie zdalnej z limitem dofinansowania w przeliczeniu na jednego uczestnika (w […]