Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Zawieszamy nabór wniosków na Pożyczkę Obrotową