08.04.2021r. Webinarium “Pracownicze Plany Kapitałowe w firmie”

08.04.2021r. Webinarium “Pracownicze Plany Kapitałowe w firmie”

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszym płatnym webinarium nt. “Pracownicze Plany Kapitałowe w firmie” Dlaczego warto, czego dowiesz się na szkoleniu: Jak wygląda wdrożenie PPK od zawarcia umowy o zarządzanie PPK, poprzez zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zatrudnionych, aż do naliczania comiesięcznych wpłat podstawowych i dodatkowych na PPK. Omówione zostaną również nietypowe sytuacje, z którymi można spotkać się przy wdrożeniu PPK w firmie. W szczególności uzyskasz informacje na temat: Zgłaszania do PPK osób pozostających w zatrudnieniu 01.01.2021 oraz przyjmowanych do pracy po 01.01.2021. Zasad ustalania minimalnego stażu 90 dni zatrudnienia u danego pracodawcy. Naliczania wpłat podstawowych i dodatkowych do PPK – rozliczenia listy […]