Usługa szkoleniowa „Kurs przygotowujący do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV – G1 E+D”

Opis przedmiotu zamówienia: Cel zamówienia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) i uzyskanie uprawnień elektrycznych z G1 E+D. Celem kursu jest również nabycie, podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez uczestnika projektu w zakresie ww. szkolenia i uzyskanie certyfikatu/zaświadczenia. Uczestnik szkolenia po uzyskaniu uprawnień powinnien być przygotowany do pracy w charakterze elektryka. Przedmiot zamówienia: Specyfikacja: 1. Szczegółowa tematyka szkolenia zawodowego: „Kurs przygotowujący do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV – G1 E+D” 2. Maksymalna liczba osób, dla których świadczone ma być szkolenie zawodowe to 10 uczestników. 3. Szkolenie realizowane w terminach i zgodnie […]