Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają: Właścicieli, kadrę zarządzającą oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu kaliskiego do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Usługi podlegające refundacji: Szkoleniowe: szkolenia, doradztwo, e-learning, usługa o charakterze zawodowym, studia podyplomowe Doradcze: doradztwo, coaching, mentoring. Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: mikroprzedsiębiorstwa – 80% małe przedsiębiorstwa – 70% średnie przedsiębiorstwa -50%  Dodatkowe 20% dla: przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje pracowników powyżej 50 roku życia […]