Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/6.2/10/2015 W związku z realizacją projektu ,,Moja firma z pożyczką” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 o nr umowy POKL.06.02.00-30-193/12-00, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu udzieleniu zamówienia na opracowanie i druk materiałów promocyjnych i reklamowych. Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe (PDF) Załączniki  (wersja Word)

Zapraszamy na konferencję w Sieradzu dotyczącą finansowania przedsiębiorstw z sektora MŚP

Zapraszamy na konferencję w Sieradzu dotyczącą finansowania przedsiębiorstw z sektora MŚP

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ „A gdyby szukających pracy zamienić w pracodawców?” Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Sieradzu oraz Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na konferencję z zakresu przedsiębiorczości dotyczącą finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych z inicjatywy JEREMIE. Spotkanie odbędzie się dnia 13.10.2015r. o godzinie 10:00 w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Sieradzu ul. Pułaskiego 5. (Pałac Ślubów) Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców‬ na Europejski Dzień Mikrofinansowania

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców‬ na Europejski Dzień Mikrofinansowania

Europejski Dzień Mikrofinansowania pn. „A gdyby szukających pracy zamienić w pracodawców?” został zainicjowany przez European Microfinance Network (EMN) oraz Microfinance Centre (MFC). Konferencja ma na celu podniesienie świadomości na temat mikrofinansowania jako narzędzia do z walki z wykluczeniem społecznym oraz bezrobociem w Europie oraz zwrócenie uwagi lokalnym władzom na korzyści płynące z mikrofinansowania. Centralne obchody będą miały miejsce w Brukseli 20 października br. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych włączył się w inicjatywę na poziomie krajowym. Zachęcamy Członków PZFP do udziału w tej inicjatywie – zachęcamy do skorzystania z przygotowanej przez nas informacji prasowej. Udostępniamy materiały do pobrania. W momencie ewentualnego pojawienia się ich polskiej wersji natychmiast je przekażemy. Czytaj dalej….

Dotacje dla firm – zapraszamy do współpracy

Dotacje dla firm – zapraszamy do współpracy

Zapraszamy firmy do współpracy w ramach pisania wniosków o dotacje w nowo ogłoszonych konkursach. Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu – 001/15 Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu – 002/15 UWAGA! Termin składania wniosków upływa 30.11.2015 r. Czytaj dalej…