UWAGA Pracodawcy i Osoby Bezrobotne!

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim dysponuje środkami rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 251 tysięcy zł., na realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Programy skierowane są do:

– osób długotrwale bezrobotnych czyli pozostających bez zatrudnienia ponad 12 miesięcy,

– osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskiego powiatu ostrowskiego.

W ramach programów realizowane będzie zadanie:

  • Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy poprzez zwrot kosztów utworzonego stanowiska pracy za zatrudnienie osoby bezrobotnej

Od 3 lipca 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza otwarty nabór wniosków na doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy (do wyczerpania limitu środków na zadaniu).  

Chętnych pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy zapraszamy do współpracy.

Informacje ogólne wraz z procedurą dostępne są na stronie internetowej www.ostrowwielkopolski.praca.gov.pl ponadto szczegółowych informacji udzielają:

Specjalista ds. programów – Renata Młynarczyk               Specjalista ds. programów –  Agnieszka  Glubka

e-mail: r.mlynarczyk@pupostrow.pl                                e-mail: a.glubka@pupostrow.pl

telefon: 62 73 73 211                                                      telefon: 62 7373 260

pokój: nr 202, II piętro                                                     pokój: nr 202, II piętro