POŻYCZKI NA ROZWÓJ – INICJATYWA JEREMIE 2

Oferujemy w ramach Inicjatywy JEREMIE 2 preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców z sektora MSP. Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

zamknij

Pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Konsorcjum z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów wygrało przetarg organizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i w związku z powyższym będzie udzielać  preferencyjnych pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Konsorcjum będzie udzielać pożyczek dla mikro przedsiębiorców działających nie dłużej niż 24 m-ce, na cele inwestycyjne i obrotowe, w kwocie do 70 tys. zł. oraz pożyczek inwestycyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w kwocie od min. 300 tys. do max 2 mln zł. na bardzo preferencyjnych warunkach. W najbliższym czasie na stronie www.ocwp.org.pl pojawią się dokumenty oraz szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o pożyczki- regulamin, wniosek itp.

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH PRODUKTACH FINANSOWYCH W RAMACH PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK DLA MIKRO,MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW:

 PRODUKT FINANSOWY POŻYCZKA INWESTYCYJNO-OBROTOWA (PIO) (na zasadach rynkowych)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Zał. Nr. 1 do regulaminu Karta preferencji I Pobierz DOC
 • Tabela opłat JEREMIE 2 I Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania JEREMIE 2 I Pobierz PDF
 • Oświadczenie dla podmiotów powiązanych/partnerskich I Pobierz DOC
 • Upoważnienie Konsumenta o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( BIG) I Pobierz DOC
 • Upoważnienie Przedsiębiorcy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( BIG) I Pobierz DOC

Załączniki do wniosku:

 • Zał. Nr 1 Lista kontrolna do wniosku I Pobierz PDF
 • Zał. Nr 2 Kwestionariusz osobisty Wnioskodawcy/Poręczyciela I Pobierz DOC
 • Zał. Nr 3 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu I Pobierz DOC
 • Zał. Nr 4 A Dane finansowe uproszczona księgowość I Pobierz DOC
 • Zał. Nr 4 B Dane finansowe pełna księgowość I Pobierz DOC
 • Zał. Nr 5 Oświadczenie dotyczące nakładania się finansowania I Pobierz PDF
 • Zał. Nr 6 Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis I Pobierz DOC
 • Zał. Nr 7 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis I Pobierz PDF

Archiwum dokumentów:

Dokumentacja obowiązująca od 25.05.2018r.

I. PRODUKT FINANSOWY MIKROPOŻYCZKA INWESTYCYJNO – OBROTOWA (MIO)
 (na zasadach preferencyjnych)
II. PRODUKT FINANSOWY POŻYCZKA INWESTYCYJNA(PI) (na zasadach preferencyjnych)

Dokumentacja obowiązująca do 24.05.2018r.