Akademia aktywnej integracji

Akademia aktywnej integracji

Projekt unijny „Akademia aktywnej integracji” Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieroszewicach zaprasza na bezpłatne szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym. Kierunek szkolenia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczestnika. więcej…

Młodzi dają radę

Młodzi dają radę

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieroszewicach. Projekt unijny „Młodzi dają radę” zaprasza na bezpłatne szkolenia zawodowe wraz ze stypendium finansowym: Kucharz, Pracownika ochrony, Kosmetyczka, Opiekuna dzieci lub osób starszych, Po szkoleniu przewidziane są 3 miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym w wysokości 1560 zł miesięcznie. Projekt kierowany jest do: Osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, Osób niepełnosprawnych, Osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, zakwalifikowanych do III profilu pomocy, Osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Regulamin: Regulamin projektu 7.1.2.I Pobierz PDF W razie pytań proszę o kontakt: Agnieszka Poprawa – koordynator projektu tel.: 62 736 11 60 wew. 26 lub kom. 535 […]

Bezzwrotna dotacja na Twój własny biznes

Bezzwrotna dotacja  na Twój własny biznes

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w partnerstwie z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości  oraz Ostrowskim Parkiem Przemysłowym zaprasza do udziału w projekcie. Bezzwrotna dotacja na Twój własny biznes Od 1 maja 2017r. rozpoczyna się realizacja projektu pod nazwą: „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”, w ramach którego osoby z terenu Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej mogą ubiegać o bezzwrotne dotacje w wysokości 23 300,00 zł na otworzenie działalności gospodarczej. Dodatkowo każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo–szkoleniowych o charakterze specjalistycznym. Do projektu przystąpić mogą osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat i należą do jednej z grup: długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach, w wieku powyżej 50 lat, kobiety, niepełnosprawni. […]

Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Subregion kaliski inwestuje w kadry!

UWAGA! Komplet dokumentów należy złożyć co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu! Szanowni Państwo!  Informujemy, że na podstawie par. 4, punkt 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”  Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości od  21 maja 2018 r. do odwołania ograniczamy rekrutację do udziału w projekcie.Przyjmujemy dokumentację wyłącznie od przedsiębiorców, którzy delegują na szkolenie: -mężczyzn w wieku 50 lat i więcej – kobiety o niskich kwalifikacjach(tj. z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym) i/lub w wieku 50 lat i więcej Nabór ograniczony obowiązywać będzie do odwołania. Termin wznowienia rekrutacji otwartej dla wszystkich przedsiębiorców nie jest znany. Informacja pojawi się za pośrednictwem naszej strony internetowej. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum […]

Nowe kwalifikacje – nowe możliwości w branży budowlanej

Nowe kwalifikacje – nowe możliwości w branży budowlanej

W wyniku pozytywnej oceny wniosku, złożonego przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Osi Priorytetowej 8: Edukacja, w Działaniu 8.3: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą: „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości w branży budowlanej‟, który realizowany będzie od 1 listopada 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. Osobom chcącym wziąć udział w projekcie „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości w branży budowlanej‟ oferujemy kursy zawodowe, dzięki którym nabędą i podniosą kwalifikacje budowlane dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy w zawodach: Betoniarz – zbrojarz Dekarz Murarz – tynkarz […]

Biznesy robię – własna firma

Biznesy robię – własna firma

W wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie OCWP w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 6.3.1 „Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość‟ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Biznesy robię – własna firma”, który realizowany będzie od 1 września 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r. Projekt „Biznesy robię – własna firma” zakłada wyselekcjonowanie i przygotowanie 60 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla 45 osób z grupy uczestników biorących udział w projekcie. Rekrutacja do projektu „Biznesy robię – własna firma‟ będzie prowadzona […]